آموزش PPTP & L2TP برای ویندوز

PPTP – Windows


ابتدا کانکشن را از طریق لینک زیر دانلود نمایید

دانلود کانکشن مخصوص ویندوز

کانکشن از خارج نموده و سپس بر روی گزینه connect کلیک کنید

در قسمت بعد در قسمت Username و password خود را تایپ کرده و بر روی connect کلیک کنید

سرویس مورد نظر وصل شد.

نویسنده : web