آموزش اتصال ساکس در اندروید

وارد قسمت پروکسی شده در قسمت بالا تلگرام شده


بر روی Add Proxy کلیک کرده

در قسمت آدرس سرور ادرس سرور خریداری شده را وارد کنید در قسمت یوزنیم نام کاربری خریداری شده را وارد کنید و در قسمت پسورد پسورد خریداری شده را وارد کنید در قسمت پورت ۴۴۳ را وارد کنید و تایید کنید بعد از تایید کردن به صورت خودکار متصل میشوید


نویسنده : web