آموزش اتصال ساکس در ویندوز


ابتدا وارد تنظیمات تلگرام شده

وارد قسمت Advanced شده و وارد تب پروکسی شده

اد پروکسی را زده و روی حالت ساکس قرار میدهیم در قسمت سرور آدرس سرور حریداری شده و در قسمت یوزرنیم نام کاربری خریداری شده و در قسمت پسورد پسورد خریداری شده را وارد کنید در قسمت پورت ۴۴۳ را وارد کنید و ذخیره کنید


بعد از ذخیره به صورت خودکار متصل میشوید به به رنگ آبی در سمت چپ در می آید

نویسنده : web