آموزش OpenConnect برای اندروید

OpenConnect – Android

 

ابتدا کانکشن را از این جا دانلود کنید

پس از نصب کانکشن طبق مراحل زیر ادامه دهید


تیک را بزنید

با موفقعیت وصل شد

نویسنده : web