آموزش اتصال VPN در مک L2TP/PPTP


مرحله ۱: تنظیمات سیستم را باز کنید. در حال حاضر شبکه را انتخاب کنید.

مرحله ۲: بر روی به علاوه نماد “+” کلیک کنید و “VPN” را انتخاب کنید در زیر گزینه رابط. مشخص کنید که آیا آن PPTP یا L2TP است.

مرحله ۳: برو به تنظیمات و سپس “اضافه کردن” تنظیمات جدید است. شما می توانید آن را به عنوان “سرور ۱” را نام برد. با این حال، این مرحله اختیاری است. شما به سادگی می توانید آن را در تنظیمات پیش فرض را وارد کنید.

 

نام سرور خریداری شده را وارد کنید

گام ۴: کلید در آدرس IP سرور VPN (یا FQDN) و نام کاربری ثبت شده است.

مرحله ۵: برو به “تنظیمات تأیید هویت”. رمز عبور را وارد کنید. این به ذکر است که اگر شما L2TP به عنوان نوع امن برای VPN را انتخاب کرده اید، پس شما مورد نیاز خواهد بود برای ورود به راز مشترک در این پانل.

و در اخر متصل میشویم

پایان متصل شدید

 

نویسنده : web