سرویس VPN به روش PPTP روی اینترنت ایرانسل محدود شده است و هر ۵ دقیقه یکبار اتصال قطع می شود.
لذا اگر همچنان مایل به استفاده از سرویس VPN هستید در حال حاضر باید از طریق L2TP/IPSEC وصل شوید.
جهت وارد کردن تنظیمات و نحوه استفاده از سرویس ها لطفا به صفحه آموزش مراجعه کنید.
همچنین در صورت تمایل میتوانید از سرویس های OpenVPN و Cisco نیز استفاده نمایید.

 https://irancell.ir/Portal/Theme/MTNI/fa/img/irancell-farsi-logo.png

نویسنده : web