آموزش سیسکو اندروید

Cisco – Android


لطفا کانکشن در از اپل استور ( apple store ) دانلود کرده

لینک دانلود کانکشن

و یا کلمه any connect را در اپل استور جست و جو کنید 

cisco.baharvpn.net

cisco1.baharvpn.net

cisco2.baharvpn.net

cisco3.baharvpn.net

نویسنده : web