آموزش pptp برای ویندوز فون

PPTP & L2TP – Windows Phone

۱- به بخش تنظیمات (Settings) گوشی خود بروید

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p1.jpg

۲- Network & Wireless را انتخاب کنید

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p2.jpg

۳- سپس وارد بخش VPN شوید

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p3.jpg

۴- در این بخش برای اضافه کردن کانکشن بر روی Add a VPN connect کلیک کنید

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p4.jpg

۵- در این بخش (Windows(built-in را انتخاب کنید

۶- در این بخش یک نام دلخواه برای کانکشن خود انتخاب کنید

۷- در قسمت یکی آدرس یکی از سرورهای زیر را به دلخواه وارد کنید

m1.baharserver.xyz

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p5.jpg

۱۳- بر روی کانکشن ساخته شده کلیک کنید

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p6.jpg

۱۴- دکمه Connect را انتخاب کنید

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p7.jpg

رویت عبارت Connected در زیر نام کانکشن نشان از اتصال موفق است.

۱۵- جهت قطع اتصال پس از کلیک بر روی نام کانکشن بر روی Disconnect کلیک فرمایید.

http://baharvip.net /wp-content/uploads/2017/04/p8.jpg

نویسنده : web